صد شکر..... صد حيف

هميشه خداحافظی برام سخت بوده

هنوزم سخته

 

محمد

/ 5 نظر / 22 بازدید
هيروديا

حالا يعنی چی؟ ميخوای بگی خدافظ و بری و ديگه ننويسی و ديگه پشت سرت هم نگاه نکنی آيا حالا؟

کاظم

خداحافظ رمضان http://www.shahne.com/files/audio/khodahafez-ramezan.mp3

علي

- خدا حافظ همين حالا ... نه اينكه رفتنت سادس ...! - ته همش داره شبيه ميشه. - اينو نمي گم چون مي دوني چي مي خوام بگم. - آخه ديالوگ سريال كه ديگه نقل به مضمن نمي خواد!

احمق بی شعور نفهم الاغ! يک ماهه ننوشتی...